Gradient arrow left
TILLBAKA

Riskpreventionssystem för markpackning ökar livsmedelsproduktion

Novel Agro

Violet har utvecklat en lösning som råder bot på en av de största utmaningarna inom modernt lantbruk. Med data från Planet hjälper systemet lantbrukare att förutse risk för markpackning, vilket leder till ökad produktivitet och lönsamhet för lantbrukare, samt bidrar till att öka den globala livsmedelsproduktionen.

PROJEKTBESKRIVNING

Bakgrund

Sedan 1970-talet har jordbruksmaskiner ökat avsevärt i storlek, vilket möjliggör för lantbrukare att hantera större områden med färre anställda samt producera mat mer effektivt. Att maskinerna har ökat i storlek och vikt har också gett upphov till utmaningar.

Utmaning

En av de största utmaningarna inom modernt jordbruk är markpackning som orsakas av tunga maskiner. Problemet, som påverkar ungefär 70% av alla grödor, leder till mindre produktiv jord och minskad skörd. På grund av markpackning står lantbrukare inför en uppskattad skördeförlust på upp till 10% per år, vilket motsvarar en förlust på 10,2 miljarder euro enbart i Europa.

Lösning

Violet har utvecklat en lösning som vi kallar för Compaction Prevention System (CPS). Med data från Planet hjälper systemet lantbrukare att förutse risk för markpackning och guidar dem i när de kan köra på sina fält, med vilket fordon, utrustning och vilka däck-/spårkombinationer de ska använda.

Hur AI skapar affärsvärde
Affärsvärde

Systemet, Compaction Prevention System, ger lantbrukare ett prediktivt förhållningssätt till att hantera risken för markpackning, vilket leder till ökad produktivitet och lönsamhet bland lantbrukare, samt bidrar till att öka den globala livsmedelsproduktionen.

Projektet vann Innovation Award på Agritechnica 2022 och har finansierats genom stöd av europeiska jordbruksfonden och EIP-Agri.

Läs mer om projektet här.

NÄSTA CASE

Vill ni veta mer?

Kontakta oss