Gradient arrow left
TILLBAKA

Ny logistikplattform för ökad produktivitet och resursoptimering

Velove

Violet vidareutvecklade Veloves befintliga schemaläggningsplattform till en fullständig logistikplattform. Plattformen fördelar leveranser på tillgängliga förare och rekommenderar en optimal leveransordning utifrån förarens geografiska position och de leveransadresser som förare ska leverera till.

PROJEKTBESKRIVNING

Bakgrund

Velove hanterar last-mile leveranser i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn.

Då cykelrutter i stadskärnorna i regel är kortare och snabbare än bilrutter, har Velove som målsättning att ersätta biltransporter med cykelbud i innerstaden.

Ett av Veloves snabbast växande affärsområden är B2B-leveranser, såsom fruktleveranser för företagen Fruktdealen och Fruktbudet.

Utmaning

I de fyra städerna har Velove idag omkring 200 cyklar och ännu fler förare.

Velove hade tidigare en plattform för schemaläggning, men saknade ett effektivt verktyg för att fördela leveranser på tillgängliga förare samt föreslå cykelrutter baserat på leveransadresserna.

Lösning

Violet vidareutvecklade Veloves befintliga schemaläggningsplattform till en fullständig logistikplattform.

Plattformen fördelar leveranser på tillgängliga förare och rekommenderar en optimal leveransordning utifrån förarens geografiska position och de leveransadresser som föraren ska leverera till.

Violet vidareutvecklade även Veloves förarapp så att den skulle vara kompatibel med den nya logistikplattformen.

Hur AI skapar affärsvärde
Affärsvärde

Lösningen effektiviserar resursanvändning, vilket gör att förarna kan leverera fler paket och trampa färre mil.

Det innebär i sin tur att Velove ökar sin produktivitet och kan ta sig an nya och fler kunder, samtidigt som de tar ytterligare ett steg mot sitt övergripande mål: rena stadskärnor med färre biltransporter och fler cykelbud.

"Violet har inte bara levererat spjutspetsteknologi i form av utveckling, utan har på en hög nivå också klarat av de mer strategiska aspekterna av produkten."

- Jonatan Schwamberg, VD, Velove

NÄSTA CASE

Vill ni veta mer?

Kontakta oss