When is a good time to talk?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close

Intelligent dokumentprocess för logistikbranschen

Automatisera komplexa processer för snabbare flöden, smidigare kontroll och bättre kunderbjudande
Tillbaka

Logistik och transport

Logistik- och transportbranschen är en dokumenttung bransch. Dokumenten är ofta svårlästa och olika till sin utformning, något tidigare teknologier inte kunnat hantera på ett bra sätt, men idag är det möjligt, med hjälp av AI. Vår intelligenta dokumenttolk kan läsa data och information från vågkvitton, ordersedlar, CMR:er och andra dokumenttyper direkt in till affärssystemet – spara tid och energi genom automatiserade dokumentprocesser.

Exempelprocesser inom logistikbranschen

Ordermatchning

Inom logistik är det ofta en stor mängd dokument som ska matchas ihop på olika ID-, PO-, och ordernummer. Detta kan automatiseras för snabbare hantering, tydligare struktur och mindre manuellt jobb. Lösningen innebär stora tidsbesparingar och frigör tid för mer värdeskapande aktiviteter. Fördelarna är dessutom att man ökar datakvaliteten och får en effektivare process mot kunder och underleverantörer.

Vågsedlar

Ett annat stort område inom logistik är vågsedlar och vågkvitton. Vi har tagit fram en AI-dokumenttolk som är specifikt anpassad för vågsedlar och vågkvitton, där processen från foto till underlag är automatiserad. Chauffören fotar vågkvittot med en webbapp och bilden går därefter in i AI-tolken där förvalda datapunkter, såsom vikt, adress, datum, ordernummer etc. extraheras och skickas in på strukturerad form in i affärssystemet. 

Arkivlagring

Det finns idag lagkrav på lagring av CMR och andra fraktsedlar. Vid inspektion kan problematiska situationer uppstå då lagringen sker fysiskt. Det kan vara en otrolig tidstjuv och något man gärna vill undvika. Vi hjälper till med ett digitalt arkiv där man med hjälp av integration till affärssystemet kan söka fram rätt fraktsedel och rätt ordernummer på ett enkelt och smidigt sätt. 

Exempel på dokument där hanteringen kan automatiseras:

 • Fraktsedlar
 • Leveranskvitton
 • Kommersiella fakturor
 • Fraktinstruktioner
 • Ordersedlar
 • Tullklareringsdokumentation
 • Ursprungscertifikat
 • Förarens anteckningar
 • Proformafaktura
 • Packlista
 • Vågkvitton
 • CMR
 • Flygfraktsedel

Effekter av automatisering

Kostnadsbesparingar

Automatiserad dokumenthantering gör det möjligt att snabbt anpassa arbetsflöden och uppdatera processer efter ändrade förhållanden så att ni istället kan fokusera på att ge bästa möjliga kundupplevelse, även under högtrafik.

Nöjdare kunder

Att kunna informera kunden om var exakt deras gods och varor finns just nu är avgörande och tillför mycket värde för kund. Dessutom kan det öka likviditeten när hanteringtiderna för fakturadata minskar.

Operativ smidighet

Mängden dokument som krävs i transport- och logistikbranschen ökar. Med hjälp av automatiserade processer kan man frigöra resurser, spara tid och ha ett smidigare arbetsflöde samtidigt som man motverkar kostnads- och ineffektivitetsökningar.

Kontakta oss

Carl Elfving

Automationsexpert
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.