When is a good time to talk?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close

Vi automatiserar era dokumentprocesser

Utifrån det senaste inom artificiell intelligens har vi utvecklat DocFlow, en intelligent dokumenttolk som klarar av att extrahera data från dokument på ett sätt som inte var som tidigare möjligt. Med den nya lösningen går det att tolka mycket mer komplexa dokument och till ett lägre pris.

Vill ni minska tid för manuellt arbete och automatisera era dokumentprocesser? Kontakta oss för en demo.

Minimera manuellt arbete

Fakturor, avtal, rapporter, certifikat, ordersedlar – varje dag spenderar kompetenta medarbetare oerhört mycket tid på att manuellt läsa av, registrera, jämföra och mata in data från PDF:er och andra dokument in i affärssystem.

I DocFlow extraherar ni ut den information ni vill ha från dokumenten till strukturerad data på fil som sedan skickas direkt vidare till affärssystemet. Detta sparar både tid, minskar fel och frigör resurser.

Understanding your customer,  People insight

Så fungerar DocFlow

Enkelt att använda

DocFlow är en plattform för intelligent dokumenttolkning. Ni bestämmer om ni vill ha en helautomatiserad process eller använda systemet som stöd för manuell datainmatning. I plattformen får ni överblick över processerna och arbetar i ett användarvänligt gränssnitt. Boka en demo så tittar vi på hur vi kan tolka just era dokument. Enkelt, smidigt och kraftfullt!

Kundcase: SBB

Utmaning 
Fastighetsbolaget SBB får varje år in 50 000 energifakturor på olika format från olika leverantörer. På dessa finns viktig förbrukningsdata som behövs till hållbarhetrapporteringen. På grund av de komplexa dokumentstrukturerna har tidigare statisk, mallbaserad teknik inte klarat av utmaningen att automatisera inläsningen.

Lösning
Idag läser vår AI-tolk SBBs fakturor och rapporterar energiförbrukningen direkt från dessa. En RPA, mjukvarurobot, används för import och export av data. Med hjälp av den intelligenta tolken tar det  3 sek för en PDF och 3 millisekunder för en e-faktura att läsas. Resultatet? Kvalitetssäkrad data, frigjorda resurser och minskade kostnader!

Understanding your customer,  People insight

Användningsområden

Att använda sig av intelligent dokumenttolkning i sin verksamhet har många fördelar.
Läs mer under respektive användningsområde

Intelligent dokumentprocess

Intelligenta dokumentprocesser är nästa generations lösning för att automatiskt extrahera data från dokument. Vår lösning DocFlow består av flera olika AI-teknologier som Computer Vision, Optical Character Recognition, Natural Language Processing och Machine Learning. Tillsammans skapar de en kraftfull lösning som till skillnad från tidigare mallbaserade tolkningssystem kan hantera mycket mer komplexa dokument och till en mycket lägre kostnad.

Kontakta oss

Patrik Nyström

CEO Violet Automation
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.