Intelligent dokumentprocess i försäkringsbranschen

Automatisera tidskrävande processer för kortare handläggningstider, mindre manuellt jobb och nöjdare kunder
Tillbaka
When is a good time to talk?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close

Försäkring

Försäkringsbranschen har mycket administrativa uppgifter och en stor dokumenthanteringsprocess. Försäkringsbolagen behandlar fler dokument än någonsin tidigare, något som både är tråkigt och tidskrävande. Med en intelligent dokumenttolk blir det möjligt för er att effektivisera de monotona uppgifterna i samband med manuell datainmatning, skadehantering och policyhantering. Förbättra effektiviteten och precisionen samtidigt som ni sänker kostnaderna.

Exempel på dokumentprocesser som kan automatiseras:

  • Klassificering och analys av försäkringsärenden
  • Ihopsamling av data inför förnyelsemöten om premierevideringar
  • Extraktion av data från ansvarsförbindelser
  • Datavalidering och riskkontroll
  • Automatiskt sökning av premier i fordonsbevis
  • Kontoservice och kontohantering

Effekter av automatisering

Snabbare analys och handläggningstider

Manuell bearbetning och analys av information som kommer in via olika mail, system och från flera källor resulterar i onödiga skrivfel, försenade beslut och missnöjda kunder. Automatisering av extraktion av datapunkter och klassificering av data kommer öka effektiviteten och ge snabbare handläggningstider.

Identifiera och minimera risker

Att använda sig av en AI-dokumenttolk kan också hjälpa till att förhindra bedrägerier genom datavalidering. Samtidigt minimeras också antalet fel som skapas genom manuellt arbete. Förbättrad noggrannhet i dokumenthanteringen minskar dessutom kostnaderna genom att reducera den tid som går åt till att åtgärda fel.

Öka kundnöjdheten och servicegraden

Ju snabbare beslutsprocesser och handläggningstider, desto nöjdare kunder. Förbättra kundupplevelsen genom att bearbeta dokument snabbt, och därigenom göra kunderna nöjdare och minska churn.

Kontakta oss

Pauline Knutsson

Automationsexpert
mail icon
pauline.knutsson@violet.ai
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.