When is a good time to talk?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close

Intelligent dokumentprocess för bank och finans

Överträffa kundernas förväntningar, minska handläggningstider och förbättra effektiviteten med automatiserade processer.
Tillbaka

Bank och finans

Kämpar ni också med kundernas höga krav och förväntningar? Att medarbetare ska kunna lägga sin tid på värdeskapande uppgifter, såsom rådgivning eller service, istället för att hantera monotona och tråkiga administrativa uppgifter och processer är nödvändigt för att vara relevanta i dagens mättade marknad. Idag har också banker och finansiella institut mer etiskt ansvar och skärpta myndighetskrav som kräver att man följer olika regelverk, vilket både är dyrt och tidskrävande.

Exempel på dokumentprocesser som kan automatiseras:

  • Förbehandling av inteckningar
  • Kontoöppning
  • Kontoservice
  • Onboarding/KYC-processer
  • Trade Finance
  • Lånehantering
  • Kreditansökningar
  • Behandling av bolåneansökningar

Effekter av automatisering

Kortare   handläggningstider

Manuell bearbetning och analys av information som kommer in via olika mail, system och från flera källor resulterar i onödiga skrivfel, försenade beslut och missnöjda kunder. Automatisering av extraktion av datapunkter och klassificering av data kommer öka effektiviteten och leda till nöjdare kunder. 

Förbättrad effektivitet

Att automatisera dokumentprocesser ökar effektiviteten då era medarbetares tid frigörs till mer värdeskapande uppgifter.  Det minskar också relaterade kostnader och risker, och hjälper finansinstitutioner och banker att uppfylla regulatoriska standarder utan att öka antalet anställda.

Ökad kundnöjdheten och servicegrad

Reducerade handläggningstider och ökad servicenivå kommer leda till ökad kundnöjdhet. Lägg där till att medarbetarna har mer tid för kundservice och rådgivning, och värdet blir ytterst tydligt.  

Kontakta oss

Patrik Nyström

CEO Violet Automation
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.