When is a good time to talk?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Close

Intelligent dokumentprocess inom ekonomi och administration

Med AI finns möjligheten att automatisera många administrativa monotona uppgifter vilket frigör tid och resurser.
Tillbaka

Ekonomi och administration

Dokument i olika form tar lång tid att manuellt digitalisera och föra in i affärssystem eller databaser. PDF:er, handskrivna formulär eller scannade bilddokument – användningen av en intelligent dokumenttolk som automatiskt transformerar informationen till data sparar in mängder av tid och resurser.  Man minimerar också risken för mänskliga fel, vilket ökar kvaliteten på arbetet. 

Processer för automation

AI-fakturatolk

Fakturor innehåller ofta mycket relevant affärsinformation som är svår att komma åt. Med vår AI-tolk kan man få ut allt det man vill från fakturan på ett strukturerat sätt, och dessutom berika datan från andra datakällor, för t.ex matchning mot inköp, analys av kostnader med mera.

Regelefterlevnad

Juridiska- och efterlevnadsuppgifter är en långsam och komplicerad process trots digitala transformations-förbättringar, mycket på grund av dess manuella och repetitiva karaktär.  Att utnyttja intelligent automation gör arbetet mer effektivt.

Ordermatchning

Dokument matchas ofta  ihop på olika ID-, PO-, eller ordernummer. Det kan gälla fakturor, orderdokument, fraktsedlar, för att nämna några. Detta kan automatiseras för snabbare hantering, tydligare struktur och mindre manuellt jobb. Lösningen innebär stora tidsbesparingar och möjliggör att personalen kan arbeta med mer värdeskapande aktiviteter.

Dokumentarkivering

Kanske har ni dokument i ett föråldrat mappsystem som ska lagras på en ny plattform, eller i ett nytt system. Med vår AI-tolk kan vi extrahera och analysera rätt datapunkter för att sedan exportera in i önskat system på strukturerat format.

Kundavtal

Hantering av kundavtal är ofta en lång och manuell process där data ska skrivas in i olika system och lagras på rätt ställen. Med hjälp av en intelligent dokumenttolk och en automatiserad process blir hanteringen inte bara effektivare, utan också säkrare då den minimerar risken för slarvfel och misstag. 

AI-fakturatolk

Fakturor innehåller ofta mycket relevant affärsinformation som är svår att komma åt. Med vår AI-tolk kan man få ut allt det man vill från fakturan på ett strukturerat sätt, och dessutom berika datan från andra datakällor, för t.ex matchning mot inköp, analys av kostnader med mera.

Regelefterlevnad

Juridiska- och efterlevnadsuppgifter är en långsam och komplicerad process trots digitala transformations-förbättringar, mycket på grund av dess manuella och repetitiva karaktär.  Att utnyttja intelligent automation gör arbetet mer effektivt.

Ordermatchning

Dokument matchas ofta  ihop på olika ID-, PO-, eller ordernummer. Det kan gälla fakturor, orderdokument, fraktsedlar, för att nämna några. Detta kan automatiseras för snabbare hantering, tydligare struktur och mindre manuellt jobb. Lösningen innebär stora tidsbesparingar och möjliggör att personalen kan arbeta med mer värdeskapande aktiviteter.

Dokumentarkivering

Kanske har ni dokument i ett föråldrat mappsystem som ska lagras på en ny plattform, eller i ett nytt system. Med vår AI-tolk kan vi extrahera och analysera rätt datapunkter för att sedan exportera in i önskat system på strukturerat format.

Kundavtal

Hantering av kundavtal är ofta en lång och manuell process där data ska skrivas in i olika system och lagras på rätt ställen. Med hjälp av en intelligent dokumenttolk och en automatiserad process blir hanteringen inte bara effektivare, utan också säkrare då den minimerar risken för slarvfel och misstag. 

Dokumentarkivering

Kanske har ni dokument i ett föråldrat mappsystem som ska lagras på en ny plattform, eller i ett nytt system. Med vår AI-tolk kan vi extrahera och analysera rätt datapunkter för att sedan exportera in i önskat system på strukturerat format.

Exempel på dokumentprocesser som kan automatiseras:

  • Lönehantering
  • Ordermottagning
  • Dokumentsortering
  • Ordermatchning
  • Regelefterlevnad
  • CV- och profilscanning
  • Fakturahantering
  • Onboarding för ny personal
  • Digital arkivering

Kontakta oss

Patrik Nyström

CEO Violet Automation
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.